LP/2022/224 Akčný plán k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore na roky 2022 - 2023

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
7-Analýza-sociálnych-vplyvov.docx 35 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
8-Analýza-vplyvov-na-manželstvo,-rodičovstvo-a-rodinu.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
1-Návrh-uznesenia.docx 26 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 29 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 29 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
1-Návrh-uznesenia.docx 27 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
4-Vlastný-materiál_po-MPK.docx 23 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 28 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať