LP/2022/222 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Nariadenie vlády - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 30 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
04_Dovodova-sprava_vseobecna-cast.doc 46 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
04_Dovodova-sprava_osobitna-cast.docx 29 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
05_analyza_podnikatelske_prostredie_Nariadenie_po-PPK.docx 38 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
05_analyza_vplyvov_ZP_nariadenie.docx 30 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
00-Obal-do-MPK.docx 16 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
11_informatívne-konsolidované-znenie.docx 37 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
03_vlastný-materiál-nariadenie.docx 44 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
MRcEKvxe-nariadenie-po-PPK.xlsx 198 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať