LP/2022/207 Návrh Programu Slovensko na roky 2021 – 2027

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 275 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 402 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 22 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 28 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.docx 4 MB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
vlastný-materiál-Príloha-1.docx 790 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vyhlasenie-predkladatela.docx 27 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať
doložka-1.docx 72 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
doložka-2.docx 72 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
doložka-3.docx 56 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
doložka-4.docx 39 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vlastný-materiál-Príloha-2.pdf 1 MB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
doložka-5.docx 78 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať