LP/2021/816 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 25 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
3a_Dôvodová-správa_všeobecná-časť.docx 27 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
3b_Dôvodová-správa_osobitná-časť.docx 116 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
4_Doložka-vybraných-vplyvov.docx 39 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
4a_Analýza-sociálnych-vplyvov.docx 34 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
4b_Analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 82 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
4b_Kalkulačka-vplyvov-podnikateľského-prostredia.xlsx 202 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
4d_Analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy.docx 110 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
4d_Príloha-č.-1.pdf 610 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
4d_Príloha-č.-1a.xlsx 89 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
4d_Príloha-č.-2a.pdf 668 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
4d_Príloha-č.-2b.xlsx 74 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
4d_Príloha-č.-3a.pdf 608 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
4d_Príloha-č.-3b.xlsx 42 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
4d_Príloha-č.-3b_zdroj-údajov-2.xlsx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
4d_Príloha-č.-3b_zdroj-údajov-3.xlsx 129 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
4d_Príloha-č.-4.pdf 366 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
4d_Príloha-č.-5.xlsx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
1_Vlastný-materiál.docx 110 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
7_Konsolidované-znenie-zákona.docx 195 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
8_Vlastný-materiál_vyhláška-č.-4352011-Z.-z..docx 36 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
9_Návrh-vyhlášky-o-podmienkach-stanovenia-prahovej-hodnoty.docx 62 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 201 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 269 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať