LP/2021/811 Zákon o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 128 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
08-Správa-o-účasti-verejnosti-na-tvorbe-právneho-predpisu.rtf 104 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
02-vyhlásenie-predkladateľa-k-návrhu-zákona.docx 22 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 174 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Konsolidované znenie predpisu.docx 88 kB Konsolidované znenie predpisu Prevziať Prevziať
Konsolidované znenie predpisu.docx 189 kB Konsolidované znenie predpisu Prevziať Prevziať
Konsolidované znenie predpisu.docx 860 kB Konsolidované znenie predpisu Prevziať Prevziať
Konsolidované znenie predpisu.docx 263 kB Konsolidované znenie predpisu Prevziať Prevziať
05-Dôvodová-správa---všeobecna-časť.docx 32 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
05-Dôvodová-správa---osobitná-časť.docx 83 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
04-vlastný-materiál.docx 114 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
06-doložka-vybraných-vplyvov.docx 39 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy.docx 55 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
obal-vláda-SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
07-Doložka-zlučiteľnosti-právneho-predpisu-s-právom-EÚ.doc 39 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
01-uznesenie.docx 25 kB Uznesenie Vlády SR Prevziať Prevziať
03-Predkladacia-správa.docx 26 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
analýza-sociálnych-vplyvov.docx 36 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať