LP/2021/8 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vlastný_materiál_HP.docx 879 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Doložka_zlučiteľnosti.doc 31 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Analýza_sociálnych_vplyvov.docx 35 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza_vyplyvov_na_podnikateľské_prostredie.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dôvodová_správa----všeobecná-časť.docx 31 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová_správa----osobitná-časť.docx 33 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 49 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 56 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať