LP/2021/779 Priebežné hodnotenie Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 - 2023

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Návrh záznamu z rokovania vlády Slovenskej Republiky.docx 18 kB Návrh záznamu z rokovania vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka_vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Obal-materiálu-do-MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
vlastný-materiál-Priebežné-hodnotenie-Strednodobej-stratégie-ODA-SR-2019-2023.docx 58 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 27 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 31 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať