LP/2021/765 Návrh Stratégie financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
00_obal.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
01_navrh_uznesenia_vlady.docx 29 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
02_predkladacia_sprava.docx 25 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
03_vlastny_material.docx 101 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
04_dolozka_vybranych_vplyvov.docx 32 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 54 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 91 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
06_vyhlasenie_predkladatela.pdf 15 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať