LP/2021/739 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
05_dovodova_sprava_osobitna_cast_.docx 21 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
07_Dolozka-zlucitelnosti.docx 22 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
02_Vlastný-materiál.docx 52 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
04_dovodova_sprava_vseobecna_časť.docx 16 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
06_Dolozka_vplyvov.docx 30 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 43 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Stálej pracovnej komisie pre správne právo pri Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 57 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať