LP/2021/727 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
0.-obal-materiálu-(Infozákon)-MPK.docx 21 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
0.-obal-materiálu-(Infozákon)-MPK.docx 21 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
3.-predkladacia-správa-(Infozákon)-MPK.docx 29 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
7.-doložka-zlučiteľnosti-(Infozákon)-MPK.docx 28 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
6.-doložka-vplyvov-(Infozákon)-MPK.docx 48 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
4.-dôvodová-správa-všeobná-časť-(Infozákon)-MPK.docx 26 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5.-dôvodová-správa-osobitná-časť-(Infozákon)-MPK.docx 62 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
9.-tabuľka-zhody-(Infozákon)-MPK.rtf 765 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
1.-vlastný-materiál-(Infozákon)-MPK.docx 45 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
6.-analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie-(Infozákon)-MPK.docx 50 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
10.-iné-prílohy---kalkulačka_analýza-vplyvov-na-PP_infozakon_.xlsx 219 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 200 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať