LP/2021/722 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
dol.-vplyvov_MPK.docx 31 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dol_zlucitelnosti_MPK.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
dov.-sprava_MPK.docx 39 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
uznesenie_MPK.docx 18 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
navrh-vyhlasky_MPK.docx 18 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
obal_MPK.docx 14 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
predkladacia-sprava_MPK.docx 13 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
sprava-o-ucasti_MPK.rtf 74 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
tab.-zhody_MPK.docx 30 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
vlastnymat_MPK.docx 32 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
kons.-znenie-8_2009_MPK.docx 30 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
kons.-znenie-372_1990_MPK.docx 24 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 25 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať