LP/2021/722 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
dolozka_vplyv.docx 31 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dolozka_zluc.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
dovodova.docx 40 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
uznesenie.docx 18 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
navrh-vyhlasky.docx 19 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
obal.docx 14 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
predkladacia.docx 13 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
sprava-o-ucasti-verejnosti.docx 19 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
tabulka-zhody.docx 29 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
vlastnymat.docx 33 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
pripokon.docx 34 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
kons.-znenie-8_2009.docx 39 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
kons.-znenie-372_1990.docx 25 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať