LP/2021/717 Návrh na zníženie stavu štátnych finančných aktív z dôvodu nevymožiteľnosti niektorých pohľadávok štátu

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 15 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál.doc 130 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 31 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Návrh-uznesenia-vlády-SR.doc 35 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Návrh-Vyhlásenia.docx 17 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-k-Doložke-vybraných-vplyvov.docx 39 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 19 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať