LP/2021/69 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
0-Obal.docx 28 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
1-Návrh-uznesenia-vlády.docx 20 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
2-Predkladacia-správa.docx 25 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
3-Vlastný-materiál.docx 28 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
4-Dôvodová-správa.docx 20 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5-Dolozka-vplyvov.docx 35 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
5_1doložka-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy.docx 44 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
5_3doložka_Analýza-sociálnych-vplyvov.docx 37 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
06_Doložka-zlučiteľnosti.docx 25 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
07_Sprava-o-účasti-verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Informativne-konsolidované-znenie.pdf 628 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 32 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 42 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať