LP/2021/665 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
obal.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
uznesenie-vlády.docx 20 kB Uznesenie Vlády SR Prevziať Prevziať
vyhlásenie.docx 11 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať
konsolidované-znenie.docx 19 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
doložka-vybraných-vplyvov.docx 32 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
doložka-zlučiteľnosti.docx 14 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 27 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
dôvodová-správa.docx 13 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
predkladacia-správa.docx 13 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.docx 15 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať