LP/2021/607 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 32 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
doložka-vybraných-vplyvov.docx 34 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
doložka-zlučiteľnosti.docx 22 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
dôvodová-správa---osobitná-časť.docx 25 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dôvodová-správa---všeobecná-časť.doc 63 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
konsolidované-znenie.docx 68 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
návrh-uznesenia-vlády.doc 57 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
predkladacia-správa.doc 63 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
správa-o-účasti-verejnosti.docx 24 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.docx 14 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 23 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať