LP/2021/606 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z ........2021 o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Návrh-opatrenia.doc 31 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
dolozka-vybranych-vplyvov.doc 98 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza-socialnych-vplyvov.docx 36 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vplyvy-na-rozpocet-verejnej-spravys.doc 152 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---osobitná-časť.doc 28 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---všeobecná-časť.doc 28 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 23 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať