LP/2021/579 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 73/2020 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
6.-dolozka-zlucitelnosti.rtf 67 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
7.-dolozka-vybraných-vplyvov.docx 54 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
4.dôvodová-vseobecná.docx 39 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5.-dôvodová-osobitná.docx 36 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
3.-návrh-zákona.docx 32 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
9.-Analýza-vplyov-na-rozpocet-VS.docx 53 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
10.-Analýza-sociálnych-vplyvov.docx 46 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
11.Analýza-vplyvov-na-sluzby-verejnej-správy-pre-obcana.doc 139 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
12.Analýza-vplyvov-na-informatizáciu-spolocnosti.docx 37 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
konsolid-145_1995.docx 37 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
konsolid-395-2019.docx 53 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
konsolid-647_2007.docx 58 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 31 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 39 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať