LP/2021/578 Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2021-2030

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 26 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 32 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Doložka-vybraných-vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál.docx 266 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vyhlásenie-predkladateľa.docx 11 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať
Navrh-uznesenia-vlady.docx 29 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia-sprava.docx 22 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Obal-materialu.docx 21 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Analýza-sociálnych-vplyvov.docx 33 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-manželstvo,-rodičovstvo-a-rodinu.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať