LP/2021/574 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 303 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 419 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
1_uznesenie.docx 22 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
2_predkladacia.docx 13 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
3_vl_mat.docx 201 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
4_dovodova.docx 135 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5_dolozka_vplyv.docx 93 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
6_sprava_verejnost.docx 14 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
7_dolozka_zluc.docx 16 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
8_1_tab_zhody_2019_944.docx 552 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
8_2_tab_zhody_2018_2001.docx 75 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
9_vyhlasenie.docx 18 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať
konsolidovane_250.docx 170 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
konsolidovane_251.docx 533 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vyk_predpis_1.docx 34 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
vyk_predpis_2.docx 42 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
vyk_predpis_3.docx 41 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
vyk_predpis_4.docx 38 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
vyk_predpis_5.docx 18 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
vyk_predpis_6.docx 24 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
vyk_predpis_7.docx 39 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať