LP/2021/572 Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z ... 2021 č. .../2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 7. marca 2012 č. O-29/2012, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak v znení opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 1/2017

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
vlastny_material.docx 21 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 21 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---všeobecná.rtf 57 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dôvodová-správa---osobitná.rtf 51 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Doložka-vplyvov.DOCX 32 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 21 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-PP.docx 39 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza-vplyvov-na-rozpočet-VS.docx 36 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
163-Stanovisko_PPK_ÚRSO-SR_Návrh-opatrenia-ktorým-sa-ustanovuje-sadzobník-úhrad.docx 17 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 25 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na uverejnenie v Zbierke zákonov SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať