LP/2021/556 Vízia spoločných postupov pri budovaní moderného pôdohospodárstva v horizonte roku 2035

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka-vybraných-vplyvov.docx 39 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Návrh-uznesenia-vlády.docx 21 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Prílohy_1_2_3.docx 560 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha_4_Financne_Modely.pdf 1 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Analýza-sociálnych-vplyvov.docx 35 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Analyza-vplyvov-na-podnikatelske-prostredie.docx 36 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy.docx 44 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál.docx 1 MB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 75 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 83 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať