LP/2021/543 návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov - tlač 655

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Poslanecký návrh zákona - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
tlac_0655-dovodova_vseobecna.docx 15 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
tlac_0655-dovodova_osobitna.docx 14 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
tlac_0655-paragrafove_znenie.docx 15 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
tlac_0655-dolozka_vplyvov.docx 15 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
tlac_0655-dolozka_zluc.docx 14 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
tlac_0655-stanovisko_fin.pdf 20 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
tlac_0655-obal.pdf 223 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 17 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 23 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 26 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať