LP/2021/513 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 17 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dovodova_sprava_vseobecna_cast.docx 24 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 108 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 129 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Dolozka_vybranych_vplyvov.docx 38 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analyza_socialnych_vplyvov.docx 39 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analyza_vplyvov_na_podnikatelske_prostredie.docx 43 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dovodova_sprava_vseobecna_cast.docx 24 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vyhlasenie_predkladatela.docx 24 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať
Obal materiálu na uverejnenie v Zbierke zákonov SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Dovodova_sprava_osobitna_cast.docx 40 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vlastny_material.docx 72 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať