LP/2021/491 Zákon o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 168 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 198 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
ZZ_2003_595-konsolidované-znenie.docx 362 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
ZZ_2004_747-konsolidované-znenie.docx 150 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
návrh_opatrenie.docx 21 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
dolozka-zlucitelnosti.docx 27 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.docx 59 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
dôvodová-správa-všeobecná.docx 27 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dôvodová-správa-osobitná.docx 31 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
doložka-vybraných-vplyvov.docx 52 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-spravy.docx 36 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza-sociálnych-vplyvov.docx 38 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vyhlásenie-o-rozporoch.docx 20 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie vlády SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať