LP/2021/431 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Nariadenie vlády - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Dolozka_zlucitelnosti.docx 26 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
doložka-vplyvov.docx 37 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dovodova-sprava_57_2007_osobitná-časť.doc 51 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa-57_2007_všeobecná-časť.doc 52 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
iks57-2007.docx 69 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Návrh-nariadenia-vlády.docx 35 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Predkladacia-správa-57_2007.doc 53 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
tabuľka-zhody2021-415.docx 47 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
správa-o-účasti-verejnosti.docx 30 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 23 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať