LP/2021/407 Zákon,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
dôvodová--správa-všeobecná.docx 35 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dôvodová-správa-osobitná.docx 107 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
analýza-sociálnych-vplyvov.docx 44 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza-vplyvov-na-informatizáciu-spoločnosti.docx 36 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 45 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza-vplyvov-na-služby-verejnej-správy-pre-občana.docx 56 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
anaýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy.docx 80 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
doložka-vybraných-vplyvov.docx 62 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
doložka-zlučiteľnosti.docx 27 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
dôvodová-správa-osobitná.docx 87 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dôvodová-správa-všeobecná.docx 32 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Tab-zhody-79-7.docx 36 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.docx 112 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Národnej rady SR.docx 21 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať