LP/2021/389 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 29/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné účely

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Nariadenie vlády - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál.docx 37 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---vseobecna-cast.docx 27 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dolozka-zlucitelnosti.docx 28 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Dolozka-vybraných-vplyvov.docx 33 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dôvodova-sprava---osobitna-cast.rtf 84 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Správa-o-úcasti-verejnosti.docx 31 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 25 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať