LP/2021/35 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby Prešov, ISTAR – rekonštrukcia b. č. 4

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal.docx 14 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Návrh-uznesenia-vlády-SR.docx 22 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia-správa.docx 15 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál.docx 29 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Doložka-vybraných-vplyvov.docx 30 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 23 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať