LP/2021/309 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 23 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
návrh-uznesenia-Bezpečnostnej-rady-SR.docx 34 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Obal.docx 26 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Návrh-uznesenia.docx 39 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Predkladacia-správa.docx 26 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál.docx 28 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy.docx 39 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-sociálnych-vplyvov.docx 31 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka-zlučiteľnosti.docx 23 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Konsolidované-znenie.docx 259 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Konsolidované-znenie-2.docx 154 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa.docx 26 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---osobitná.docx 28 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať