LP/2021/3 Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Správa o účasti verejnosti.docx 15 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Správa-o-účasti-verejnosti_MPK.docx 24 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
dovodova_MPK.rtf 67 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
analyza_PP.docx 35 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza_RVS.docx 39 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza_SV.docx 28 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza_ZP.docx 17 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
03_Vlastný-materiál.doc 98 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 74 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 82 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať