LP/2021/291 Návrh záverečného účtu kapitoly 22 - Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR za rok 2020

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
vlastný-materiál_2020.docx 818 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Návrh záznamu z rokovania vlády Slovenskej Republiky.docx 18 kB Návrh záznamu z rokovania vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Priloha_1_122020.xls 35 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_2_122020.docx 92 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_3_122020.xls 49 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_4_122020.xls 33 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_5_122020.xls 71 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_6a_122020.xls 33 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_6b_122020.xls 27 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_7a_122020.xls 80 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_7b_122020.xls 165 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_7c_122020.xls 35 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_8a_122020.xls 50 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_8b_122020.xls 29 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_8c_122020.xls 156 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_8d_122020.xls 62 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_8e_122020.xls 117 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_8f_122020.xls 37 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_9_122020.xls 126 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
Priloha_10a_122020.xls 32 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_10b_122020.xls 52 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_10c_122020.xls 94 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_11_122020.docx 43 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_12_122020.docx 58 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Tabulka_1_122020.xls 294 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Tabulka_2_122020.xls 169 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Tabulka_3_122020.xls 240 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Tabulka_4_122020.xls 42 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Tabulka_5_122020.xls 517 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Tabulka_6_122020.xls 155 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie vlády SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať