LP/2021/240 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2022

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Nariadenie vlády - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 15 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
1-návrh-uznesenia-vlády-SR.docx 29 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
2-Predkladacia-sprava.docx 27 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
3-vlastný-materiál.docx 25 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
4-dôvodova-všeob.doc 54 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5-dôvodova-osob.doc 47 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
6-dolozka-zlucitelnosti.docx 31 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
7-Dolozka-vybraných-vplyvov.docx 40 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-rozpočet--2022.docx 45 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
socialne-vplyvy.rtf 200 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 21 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 28 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
2-vyhlásenie-predkladateľa.docx 16 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie vlády SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať