LP/2021/219 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
informatívne-konsolidované-znenie-_50_1976.docx 188 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 74 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 92 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 92 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
4.-dovodovka-všeobecná.docx 13 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5.-dovodovka-osobitna.docx 33 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
3.-vlastný-materiál-LRV.docx 28 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
informat.konsolid.-znenie_608_2003-k-1.-januaru-2022.docx 56 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
informat.konsolid.-znenie_608_2003-k-1.-januáru-2023.docx 56 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
informat.konsolid.znenie_226_2011.docx 55 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
informat.konsolid.znenie_364_2004.docx 233 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
informatívne-konsolidované-znenie-_24_2006.docx 170 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
informatívne-konsolidované-znenie-_538_2005.docx 90 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
informatívne-konsolidované-znenie-_575_2001.docx 80 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
6.-doložka-vybraných-vplyvov.docx 34 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
6a.-analyza-na-rozpočet-verejnej-správy.docx 1 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
6b.-analyza-na-informatizáciu-spoločnosti.docx 38 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
6c.-analyza-socialnych-vplyvov.docx 47 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať