LP/2021/193 Národná stratégia pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028 a Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021 - 2022

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
03_Národná-stratégia-pre-otvorenú-vedu-na-roky-2021--2028.pdf 2 MB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
04_Akčný-plán-pre-otvorenú-vedu-na-roky-2021-2022.pdf 2 MB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 27 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 25 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
06_vplyv-na-rozpočet.docx 46 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
07_vplyv-na-podnikateľske-prostredie.docx 28 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 94 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 123 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať