LP/2021/13 Nariadenie vlády Slovenskej republiky,ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Nariadenie vlády - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.docx 23 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---všeobecná-časť.docx 24 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---osobitná-časť.docx 30 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
doložka-zlučiteľnosti.docx 18 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka-vybraných-vplyvov.docx 30 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa-o-účasti-verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 29 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať