LP/2021/112 Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
01_Kapitola_1_Všeobecné-ciele-a-súdržnosť-plánu.docx 334 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
03_Kapitola_3_Doplnkovosť-a-implementácia-plánu.docx 1 MB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_01_OZE.docx 115 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_01_OZE.xlsx 153 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_02_Obnova_budov.docx 157 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_02_Obnova_budov.xlsx 175 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_02_Obnova_budov_costing_MPK.xlsx 31 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_03_Udržateľná_doprava.docx 480 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_03_Udržateľná_doprava.xlsx 330 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_04_Dekarbonizácia_priemyslu.docx 126 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_04_Dekarbonizácia_priemyslu.xlsx 159 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_05_Adaptácia_na_zmenu_klímy.docx 131 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_05_Adaptácia_na_zmenu_klímy.xlsx 693 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_06_Inkluzívne_vzdelávanie.docx 160 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_06_Inkluzívne_vzdelávanie_MPK.xlsx 153 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_07_Vzdelávanie-pre-21.-storočie.docx 103 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_07_Vzdelávanie-pre-21.-storočie.xlsx 228 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_08_Zvýšenie_výkonnosti_slovenských_vysokých_škôl.docx 84 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_08_Zvýšenie_výkonnosti_slovenských_vysokých_škôl_MPK.xlsx 144 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_09_Veda_výskum_inovácie.docx 256 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_09_Veda_výskum_inovácie_MPK.xlsx 250 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_10_Lákanie_a_udržanie_talentov.docx 113 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_10_Lákanie_a_udržanie_talentov.xlsx 145 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_11_Moderná-a-dostupná_zdravotná_starostlivosť.docx 373 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_11_Moderná-a-dostupná_zdravotná_starostlivosť_MPK.xlsx 228 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_12_Moderná_a_dostupná_starostlivosť-o-duševné-zdravie.docx 184 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_12_Moderná_a_dostupná_starostlivosť-o-duševné-zdravie_MPK.xlsx 153 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_13_Dlhodobá_sociálno-zdravotná_starostlivosť.docx 125 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_13_Dlhodobá_sociálno-zdravotná_starostlivosť_MPK.xlsx 124 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_14_Zlepšenie_podnikateľského_prostredia.docx 99 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_14_Zlepšenie_podnikateľského_prostredia.xlsx 168 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_15_Reforma_justície.docx 111 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_15_Reforma_justície.xlsx 172 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_16_Boj-proti-korupcii.docx 147 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_16_Boj-proti-korupcii_MPK.xlsx 179 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_17_Digitálne-Slovensko.docx 354 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_17_Digitálne-Slovensko_MPK.xlsx 261 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
04_Kapitola_4_Celkový_vplyv.docx 220 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
04_Kapitola_4_Celkový_vplyv.xlsx 243 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal_materialu.docx 21 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Komponent_18_Zdrave_verejne_financie.docx 65 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_18_Zdrave_verejne_financie.xlsx 211 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Predkladacia_správa.docx 27 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Dolozka_vplyvov.docx 32 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Návrh_uznesenia.docx 49 kB Uznesenie Vlády SR Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 1 MB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 1 MB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Sprievodny_list_ministra.docx 33 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Uznesenie_vlady_príloha.xlsx 15 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vyhlásenie predkladateľa.docx 103 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať