LP/2021/102 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
07-doložka-zlučitelnosti.docx 16 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
04-dôvodová-vseobecna.docx 24 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
05-dôvodová-osobitná-FINAL.docx 52 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
01-vlastný-materiál----FINAL.docx 54 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
konsol.-znenie-čl.-I---zákon-č.-243-2017-Z.-z..docx 75 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
konsol.-znenie-čl.-II---zákon-č.-278-1993-Z.-z..docx 64 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
konsol.-znenie-čl.-III---zákon-č.-291-2002-Z.-z..docx 44 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
konsol.-znenie-čl.-IV-.-zákon-č.-222-2004-Z.-z..docx 197 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
konsol.-znenie-čl.-V---zákon-č.-435-2010-Z.-z..docx 26 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
konsol.-znenie-čl.-VI---zákon-č.-302-2016-Z.-z..docx 20 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
konsol.-znenie-čl.-VII---zákon-č.-111-2018-Z.-z..docx 21 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
konsol.-znenie-čl.-VIII---zákon-č.-299-2020-Z.-z..docx 25 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 40 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie vlády SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 50 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať