LP/2020/629 Návrh postupu realizácie obstarania 3D rádiolokačnej techniky VzS OS SR (stredný, malý a blízky dosah) I. časť – neutajovaná, Návrh medzivládnej dohody na realizáciu obmeny rádiolokačnej techniky VzS OS SR (stredný, malý a blízky dosah) a Štúdia uskutočniteľnosti zostavená podľa Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR s bližšie špecifikovanými technickými parametrami jednotlivých druhov rádiolokátorov na základe potrieb VzS OS SR a s časovým plánom ich obstarania II. časť - utajovaná

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia-sprava.docx 22 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Návrh-uznesenia-BR-SR.docx 15 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Navrh-uznesenia-vlady-SR.docx 19 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
vlastny-materiál---I.-časť-neutajovaná.doc 475 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
vlastny-material---II.-časť-utajovaná.docx 11 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
doložka-vplyvov.docx 11 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 22 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 26 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať