LP/2020/615 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
00_obal_zvo.docx 15 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
01_uznesenie_zvo.docx 31 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
02_predkladacia_sprava_zvo.docx 25 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
03_vlastny_material_zvo_final.docx 41 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
04_dovodova_sprava_zvo_final.docx 47 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
05_dolozka_zluc_zvo.docx 29 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
06_dolozka_vplyv_zvo.docx 44 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
09_tezy_nariadenie_zvo_final.docx 15 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
CT31989L0665__040516-upravená1.docx 56 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
CT31992L0013_040516-upravená1.docx 82 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
CT32009L0081_040516-upravená1.docx 119 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
CT32014L0023_040516-upravená1.docx 61 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
CT32014L0024_040516-upravené1.docx 109 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
CT32014L0025_040516-upravená1.docx 118 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
07_sprava_verejnost_zvo.docx 20 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 412 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať