LP/2020/591 Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2020 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2021

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
MPK-december-2020---Príloha-č.-1---vydané-ANV-SR-v-II.-polroku-2020.docx 44 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
MPK-december-2020---Príloha-č.-2---zámer-prijímania-ANV-SR-v--I.-polrok-2021.docx 28 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 19 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 23 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
MPK-december-2020---Vlastny-material.doc 42 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Vyhlásenie-predkladateľa-o-bezrozpornosti.docx 12 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie vlády SR.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať