LP/2020/561 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
03_vlastnymaterial.docx 72 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
05_dôvodová-správa_osobitná.docx 54 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
06a_financne.docx 42 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
06b_socialne.docx 28 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
07_dolozka-zlucitelnosti.docx 26 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
08_tabzh_2011-93.docx 26 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
10_kons.-138_2019.docx 101 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
11_kons.-553_2003.docx 63 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
12_navrh_nariadenie.docx 26 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
13_navrh_vyhlaska-PR.docx 27 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
14_navrh_vyhlaska-KP.docx 29 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
04_dôvodová-správa_všeobecná.docx 18 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 203 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 251 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať