LP/2020/557 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (PT 294)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Poslanecký návrh zákona - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
07-dolozka_vplyvov.docx 13 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
08-dolozka_zlucitelnosti.docx 12 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Priloha-2_obal.pdf 18 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha-1_stanovisko_fin.pdf 24 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
05-vlastny_material.docx 12 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
tlac_0294-dovodova.docx 25 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 28 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať