LP/2020/549 Ústavný zákon o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 263 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
doložka-vybraných-vplyvov.docx 44 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
doložka-zlučiteľnosti.docx 38 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
dôvodová-správa-osobitná.docx 59 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dôvodová-správa-všeobecná.docx 38 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
návrh-uznesenia.docx 31 kB Uznesenie Vlády SR Prevziať Prevziať
vyhlásenie-predkladateľa.docx 29 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie LRV SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.docx 53 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať