LP/2020/502 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
0-Obal-materiálu_MPK.docx 25 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
1-Vlastný-materiál_MPK.docx 37 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
2-Návrh-uznesenia-vlády.docx 28 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
4-Dôvodová-správa---všeobecná-časť_MPK.rtf 55 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5-Dôvodová-správa---osobitná-časť_MPK.rtf 44 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
8-Doložka-zlučiteľnosti.docx 21 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
6-Analýza-vplyvov-na-rozpočet.docx 40 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
6-Analýza-sociálnych-vplyvov_MPK.docx 29 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
7-Správa-o-účasti-verejnosti-na-tvorbe-právneho-predpisu.docx 19 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
6-Doložka-vybraných-vplyvov_MPK.docx 32 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 19 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 22 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať