LP/2020/5 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci na rozvoj regiónov pre oblasť cestovného ruchu, podrobnosti a náležitosti na predkladanie ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, záverečnej hodnotiacej správy, ročnej správy o využívaní investície a informačnej tabule

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 35 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie-medzirezortného-pripomienkového-konania.docx 64 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
00---Obal-MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
02---Predkladacia-správa.docx 15 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
04---Doložka-vybraných-vplyvov.docx 27 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
05---Doložka-zlučiteľnosti.docx 27 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
06---Správa-o-účasti-verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
07---Analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
01---Vlastný-materiál.docx 125 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
03---Dôvodová-správa.docx 26 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať