LP/2020/469 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 96 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 105 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Stálej pracovnej komisie pre technické právne predpisy pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
5_Doložka-vplyvov.docx 33 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
5a_Vplyvy-na-rozpocet-verejnej-spravy.docx 41 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
5c_Vplyvy-na-sociálne-prostredie.docx 32 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
1a_Vlastný-materiál.docx 173 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
4_Dôvodová-správa-(1).docx 26 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
4a_Dôvodová_osobitná.docx 14 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať