LP/2020/387 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 61 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
dovodova-sprava.docx 31 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vznesene_pripomienky.docx 52 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
navrh-uznesenia-vlady.docx 22 kB Uznesenie Vlády SR Prevziať Prevziať
obal_vlada.docx 14 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
predkladacia-sprava.docx 17 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
vlastny-material.docx 30 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
konsolid_znenie_455.docx 111 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
konsolid_znenie_369.docx 67 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
dovodova.docx 32 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dolozka_vplyvy.docx 38 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dolozka_zlucitelnosti.docx 22 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
vyhlasenie.docx 13 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať
pripokon.docx 65 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať