LP/2020/382 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o úpravy sekuritizačného rámca na podporu obnovy hospodárstva v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Riadne-predbezne-stanovisko-nariadenie-CRR-cista-verzia.doc 99 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Predkladacia-sprava.docx 22 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Obal-materialu-do-MPK.docx 22 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
oznam-o-MPK.docx 32 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
2_SK_ACT_part1_v2-CRR.pdf 464 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 18 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 19 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 22 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Riadne-predbezne-stanovisko-nariadenie-CRR-cista-verzia.doc 99 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať