LP/2020/351 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 32 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 40 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať
analyza-vplyvov-na--podnikatelske-prostredie.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dolozka-vybranych-vplyvov.docx 31 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dovodova-osobitna.docx 37 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova-vseobecna.docx 31 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dolozka-zlucitelnosti.docx 25 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
navrh-uznesenia-vlady.docx 33 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
obal_LRV.docx 27 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
predkladacia-správa.docx 24 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
sprava-o-ucasti-verejnosti.docx 23 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastny-material.docx 36 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
vyhlásenie-o-bezrozpornosti.docx 13 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať