LP/2020/345 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 48 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 76 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
7_sprava_o_ucasti_verejnosti.docx 18 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
0_obal.docx 15 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
1_navrh_uznesenia_vlady.docx 27 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
2_predkladacia_sprava.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
3_vlastny_material.docx 30 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
4_dovodova_sprava.docx 43 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5_dolozka_vplyvov.docx 49 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
6_dolozka_zlucitelnosti.docx 32 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať